BMS IO Webinars

Interaktiv föreläsningsserie som syftar till att besvara frågeställningar kring immunonkologisk behandling i klinisk praxis

Våra webinars syftar till att besvara frågeställningar kring immunonkologisk behandling i klinisk praxis. Föreläsarnas kliniska erfarenhet kommer att belysas genom patientfall. Nya data samt nya behandlingsrekommendationer kommer att presenteras och frågor till föreläsarna kan ställas via chat.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med patienter som behandlas med, eller kan vara aktuella för behandling med PD-1-hämmare.

Förhoppningen är att du skall få konkreta råd som kan användas i klinisk praxis.

Inbjudan har skickats till verksamhetschef med kopia till medarbetare.

Kontakta Anna Labecker på
Bristol Myers Squibb


08 - 704 71 00

Kommande webinars

Information om kommande webinars publiceras inom kort.
Välkommen tillbaka!

Kommande webinars

Tidigare webinars