Vad är Yervoy?

YERVOY som monoterapi är indicerat för behandling av avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre.
YERVOY kan även användas i kombination med OPDIVO för vissa tumörtyper.

5 November, 2018| Lästid 2:31 min| Spara

YERVOY är en monoklonal antikropp som binder till CTLA-4.

Verkningsmekanism

Cytotoxiskt T-lymfocytantigen 4 (CTLA-4) spelar en nyckelroll i reglering av T-cells aktivitet. YERVOY är en CTLA-4 immunkontrollpunktshämmare som blockerar den T-cellshämmande signalen inducerad av CTLA 4's signalväg. Det leder till en ökning av antalet reaktiva T-effektorceller som mobiliseras för att förbereda ett direkt immunangrepp av T-celler mot tumörceller. En CTLA-4 blockad kan också minska regulatoriska T-cellers funktion, vilket kan bidra till anti-tumör immunrespons. YERVOY kan selektivt kraftigt minska regulatoriska T-celler vid tumörstället, vilket leder till en ökning av det intratumorala T-effektor/T-reglerande cellförhållandet som driver tumörcellsdöd.