Immunterapi - stärker immunförsvaret att
bekämpa cancer[1]

Immunsystemet övervakar människokroppen och försvarar den mot externa hot såsom bakterie- och virusinfektioner, men även mot onormala celler med ursprung i normal vävnad, såsom cancer.[2][3]

Forskning har visat att tumörer kan utveckla mekanismer som dämpar eller gör att de helt undgår det normala immunförsvaret,vilket resulterar i tumörtillväxt och
progression.[4][5][6]

Vetenskapen bakom immunonkologi (IO) baseras på förståelsen för dessa mekanismer och hur immunförsvaret kan moduleras för att främja att tumören förstörs.[1]

5 November, 2018| Lästid 3:53 min| Spara

Video

Immunterapi- att använda kroppens eget försvar att bekämpa cancer

1:20 min

Våra läkemedel

Läs mer om OPDIVO och YERVOY genom att klicka på logotyperna nedan

Våra indikationer

OPDIVO är i dagsläget godkänt för behandling av malingt melanom, lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud-och halscancer och urotelcellscancer.

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLET VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLET VÅRDPROGRAM

REFERENSER

  1. 1.Eggermont MM. Can immuno-oncology offer a truly pan-tumour approach to therapy? Ann Oncol.2012;23(suppl 8):vii53-vii57
  2. 2.Janeway CA, et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 6th ed. New York, NY: Garland Science: 2004.
  3. 3.Pardoll DM. The blockade of immune checkpoints in cancer immunotherapy. Nat Rev Cancer. 2012;11:252-264.
  4. 4.Kirkwood JM, et al. Immunotherapy of cancer in 2012. CA Cancer J Clin. 2012;62:309-335.
  5. 5.Drake CG, et al. Mechanisms of immune evasion by tumors. Adv Immunol.
    2006;90:51-81.
  6. 6.Vesely MD, Kershaw MH, Schreiber RD, Smyth MJ. Natural innate and adaptive immunity to cancer. Ann Rev Immunol.2011;29:235-271.