Här finner du broschyrer,
film och en
patienthemsida att
dela med dina
patienter

Onkologisk immunterapi har inneburit nya möjligheter för patienter med cancer och skiljer sig från traditionell cancerbehandling som kemoterapi och strålbehandling, hjälp din patient att lära sig mer.

1 oktober, 2020| Lästid ~10:00 min| Spara

PATIENTMATERIAL

PATIENTMATERIAL

Hemsida för patienter - opdivopatient.se

Nu finns en ny webb för patienter som behandlas med Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy. Här kan de i lugn och ro läsa om bland annat immunterapi, få svar på funderingar om behandlingen, ladda ner sin behandlingsdagbok och se film om exempelvis immunförsvaret och biverkningar. Aktuellt, stödjande, vägledande. På patientens sida.

Gör gärna ett besök tillsammans med dina patienter på opdivopatient.se

Besök opdivopatient.se

Film att visa patienter som ska starta sin behandling

Sjuksköterskan Mia Delin berättar för patienter som ska få OPDIVO eller OPDIVO i kombination med YERVOY om immunförsvaret, hur immunterapi fungerar, vilka biverkningar immunterapi kan ge, hur behandlingen går till och vad som är viktigt att patienterna är uppmärksamma på. Filmen kan ses på svenska, engelska, arabiska eller finska.
Filmen finns även som LCD-skärm att användas på mottagningen. Du kan beställa den här

Video

Behandling med OPDIVO - hur det går till och vad man som patient ska tänka på.

~ 9:00 min

Du kan även beställa eller ladda ner patientbroschyrer

I broschyrerna får patienten veta mer om läkemedlet, varför det valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapportera alla symtom. Det finns även en behandlingsdagbok som patienten kan fylla i och ta med till besök hos läkare eller sjuksköterska.

LÄNK TILL MATERIALBESTÄLLNING

https://www.immunonkologi.se/materialbestallni
ng

Våra indikationer

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer av skivepiteltyp

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer och cancer i gastroesofageala övergången

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången och esofagus

OPDIVO i kombination med fluoropyrimidin- och platina...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Kolorektal

Kolorektalcancer

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair eller hög..

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

ADJUVANT BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

ANDRA LINJENS BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM