Interaktiva patientfall

En interaktiv utbildning utformad för att ge fördjupade kunskaper inom behandling med immunterapi. De bygger på verkliga patientfall men är omarbetade och avidentifierade tillsammans med läkare.

Utbildningen är baserad på verkliga patientfall som tar upp olika tumörtyper och frågeställningar. Fallbeskrivningarna varvas med evidens och frågor, du får omgående feedback på dina svar. Patientfallsutbildningen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med patienter aktuella för immunterapi.

Interaktiv utbildning inom immunterapi med patientfall

Video

Genom OPDIVOs patientfall får du vidareutbildning och möjlighet att testa din
förmåga på en och samma gång.

1:20 min

62-årig kvinna med metastaserat malignt melanom

Adjuvant behandling av metastaserat malignt melanom

44-årig man med malignt melanom som involverat lymfkörtlar

Adjuvant behandling efter kirurgi

64-årig man med metastaserat malignt melanom

Hantering av immunrelaterad kolit vid
kombinationsbehandling med immunterapi

25-årig man med metastaserat malignt melanom

Hantering av immunrelaterad hepatit vid kombinationsbehandling med immunterapi

66-årig kvinna med metastaserat malignt melanom

Immunrelaterad kolit som behandlas med kortison

80-årig man med metastaserat malignt melanom

Hantering av immunrelaterat hudutslag

68-årig man med lungcancer

Biverkningshantering ur ett sjuksköterskeperspektiv

Fler fall kommer senare