eOpdivo - ett patientstödsprogram
för patienter behandlade
med Opdivo

Bristol Myers Squibb har tagit fram ett patientstödsprogram för patienter som behandlas med Opdivo för lungcancer, malignt melanom och njurcellscancer.

26 Mars, 2019| Lästid 1:20 min| Spara

eOpdivo - ett patientstödsprogram för patienter behandlade med Opdivo

Här får patienterna bland annat information om Opdivo och immunonkologi, samtidigt som de får möjlighet att registrera deras nuvarande status för vissa förutvalda parametrar som, enligt ledande specialister, anses vara viktiga att följa vid behandling med Opdivo.

De parametrar vi valt att patienterna ska registrera är kopplade till immunologiska biverkningar. Genom att använda eOpdivo och registrera sitt nuvarande status har patienterna accepterat att deras läkare och sjuksköterskor får möjlighet att följa, i realtid, det de registrerar. Med hjälp av eOpdivo kommer patienterna lättare kunna komma ihåg utvecklingen av deras olika symptom och hur de mått över tid, samtidigt som sjukvården kan få kontinuerliga uppdateringar om patienternas status varje gång patienterna registrerar ny data i eOpdivo. Därmed finns det även möjlighet att kunna fånga upp eventuella försämringar/biverkningar även om patienterna inte själv kontaktar sjukvården.

Bristol Myers Squibb erbjuder alla kliniker som behandlar patienter med Opdivo för lungcancer, malignt melanom och njurcellscancer möjligheten att få tillgång till eOpdivo.

Vi tror att med hjälp av detta patientstödsprogram kan vi underlätta kommunikationen mellan patienterna och sjukvården och vi hoppas även på att eOpdivo kan leda till förbättrat vård- och behandlingsresultat genom:

  • Förbättrad patientmedverkan i behandlingen
  • Förbättrad förmåga att följa upp patientens tillstånd
  • Ökad patientinteraktion och strukturerad återkoppling av patientrapporterad data

Naturligtvis går det även bra att använda eOPDIVO om patienten behandlas med Opdivo i kombination med Yervoy.

Är du intresserad av att veta hur din klinik ska göra för att kunna börja erbjuda eOpdivo till era cancerpatienter? Kontakta Christer Thomasson så berättar han mer.

DIN KONTAKTPERSON

Christer Thomasson

Brand Lead Opdivo lungcancer


08 - 704 71 00

Våra indikationer

OPDIVO är i dagsläget godkänt för behandling av malingt melanom, lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud-och halscancer och urotelcellscancer.

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLET VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLET VÅRDPROGRAM