Materialbeställning

Här kan du gratis beställa eller ladda ner material som du har nytta av vid behandling med våra läkemedel OPDIVO och YERVOY

RISKMINIMERINGSMATERIAL granskat av Läkemedelsverket

OPDIVO® - Riskminimeringsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal - Förskrivarguide

Broschyren innehåller viktig information om hantering av immunrelaterade biverkningar med Opdivo®.

OPDIVO® - Patientkort

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som patienten behöver känna till innan och under behandling med Opdivo. Detta kort ska patienten bära med sig och visa för all sjukvårdspersonal

YERVOY - Riskminimeringsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal - Förskrivarguide

Broschyren innehåller information till sjukvårdspersonal om vilka patienter som kan behandlas, möjliga biverkningar som ska behandlas

OPDIVO® - Patientkort på ENGELSKA

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som patienten behöver känna till innan och under behandling med Opdivo. Detta kort ska patienten bära med sig och visa för all sjukvårdspersonal.

YERVOY - Patientkort

Kortet innehåller kortfattad information om behandlingen och hur immunrelaterade biverkningar ska hanteras.

YERVOY - Patientbroschyr

Denna broschyr är utformad för att hjälpa patienter att identifiera alla typer av biverkningar som kan uppstå under sin behandling med YERVOY.

Övriga Material

Material på andra språk

Flerspråkig informationsfilm på LCD skärm att användas på mottagningen

Sjuksköterskan Mia Delin berättar för patienter som ska få OPDIVO eller OPDIVO i kombination med YERVOY om immunförsvaret, hur immunterapi fungerar, vilka biverkningar immunterapi kan ge, hur behandlingen går till och vad som är viktigt att patienterna är uppmärksamma på. Filmen kan ses på svenska, engelska, arabiska eller finska.

Patientinformation - Till dig som behandlas med OPDIVO®

I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapporterar alla symtom.

Patientinformation - Till dig som behandlas med OPDIVO® (nivolumab) i kombination med YERVOY (ipilimumab)

I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapporterar alla symtom.

Patientinformation - Till dig som ska få adjuvant behandling med OPDIVO (nivolumab)

I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapporterar alla symtom.

Rivblock som hjälpmedel i dialog med patient och anhörig - Lymfbanor

Block i A5-format med schematisk figur av lymfbanorna. Blocket kan användas i dialog med patient eller anhörig för att illustrera var tumörer eller metastaser är belägna i kroppen. Längst ned på varje block finns rader för anteckningar och blockens sidor går att riva av för att lämna till patient eller anhörig.

Rivblock som hjälpmedel i dialog med patient och anhörig – Inre organ

Block i A5-format med schematisk figur av inre organ. Blocket kan användas i dialog med patient eller anhörig för att illustrera var tumörer eller metastaser är belägna i kroppen. Längst ned på varje block finns rader för anteckningar och blockens sidor går att riva av för att lämna till patient eller anhörig.

Rivblock som hjälpmedel i dialog med patient och anhörig – Skelett

Block i A5-format med schematisk figur av skelett. Blocket kan användas i dialog med patient eller anhörig för att illustrera var tumörer eller metastaser är belägna i kroppen. Längst ned på varje block finns rader för anteckningar och blockens sidor går att riva av för att lämna till patient eller anhörig.

Prognostiska riskfaktorer för njurcellscancer – hjälpmedel att bedöma risk/prognos

Inplastat kort att ha i fickan. Kortet listar prognostiska riskfaktorer som kan användas för att bedöma risk/prognos för njurcellscancerpatienter.

Material på andra språk

OPDIVO Patientinformation på
ENGELSKA

Till dig som behandlas med OPDIVO®
I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

OPDIVO+YERVOY Patientinformation på
ENGELSKA

Till dig som behandlas med OPDIVO®
i kombination med YERVOY®.
I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

OPDIVO Patientinformation på
ARABISKA

Till dig som behandlas med OPDIVO®
I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

OPDIVO+YERVOY Patientinformation på
ARABISKA

Till dig som behandlas med OPDIVO®
i kombination med YERVOY®.
I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

OPDIVO Patientinformation på
FINSKA

Till dig som behandlas med OPDIVO®
I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

OPDIVO+YERVOY Patientinformation på
FINSKA

Till dig som behandlas med OPDIVO®
i kombination med YERVOY®.
I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.