Materialbeställning

Här kan du gratis beställa eller ladda ner material som du har nytta av vid behandling med våra läkemedel OPDIVO och YERVOY

RISKMINIMERINGSMATERIAL granskat av Läkemedelsverket

OPDIVO® - Patientkort

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som patienten behöver känna till vid behandling med Opdivo (nivolumab), alternativt Opdivo i kombination med Yervoy (ipilimumab). Detta kort ska patienten bära med sig och visa för all sjukvårdspersonal.

OPDIVO® - Patientkort på ENGELSKA

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som patienten behöver känna till vid behandling med Opdivo (nivolumab), alternativt Opdivo i kombination med Yervoy (ipilimumab). Detta kort ska patienten bära med sig och visa för all sjukvårdspersonal.

YERVOY® - Patientkort

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som patienten behöver känna till vid behandling med Yervoy (ipilimumab) ensamt. Detta kort ska patienten bära med sig och visa för all sjukvårdspersonal.

YERVOY® - Patientguide

Denna broschyr är utformad för att hjälpa patienter att identifiera alla typer av biverkningar som kan uppstå under sin behandling med YERVOY (ipilimumab).

Övriga Material

Material på andra språk

Flerspråkig informationsfilm på LCD skärm att användas på mottagningen

Sjuksköterskan Mia Delin berättar för patienter som ska få OPDIVO eller OPDIVO i kombination med YERVOY om immunförsvaret, hur immunterapi fungerar, vilka biverkningar immunterapi kan ge, hur behandlingen går till och vad som är viktigt att patienterna är uppmärksamma på. Filmen kan ses på svenska, engelska, arabiska eller finska.

Patientinformation – Checklista för dig som får onkologisk immunterapi med checkpointhämmare

Denna broschyr är framtagen i samarbete med Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Syftet är att göra det lättare för patient, läkare och sjuksköterska att tidigt upptäcka symtom på biverkningar som kan uppstå vid behandling med checkpointhämmare.

Patientinformation vid behandling med OPDIVO®

I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapportera alla symtom.

Patientinformation vid behandling med OPDIVO® i kombination med YERVOY®

I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapportera alla symtom.

Icke-småcellig lungcancer OPDIVO®+YERVOY®+Kemoterapi Patientinformation

Till dig som behandlas med OPDIVO® (nivolumab) i kombination med YERVOY® (ipilimumab) och kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer.

Urinblåsecancer - Adjuvant behandling med OPDIVO

I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

Malignt melanom - Patientinformation vid adjuvant behandling med OPDIVO®

I denna broschyr får patienten med malignt melanom veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

Malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer) - Patientinformation vid behandling med OPDIVO® i kombination med YERVOY®

I denna broschyr får patienten med lungsäckscancer veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

Esofaguscancer och cancer i gastroesofageala övergången – adjuvant OPDIVO® Patientinformation

Till dig som behandlas med adjuvant OPDIVO® (nivolumab) vid esofaguscancer eller cancer i gastroesofageala övergången. I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

Material på andra språk

Icke-småcellig lungcancer OPDIVO®+YERVOY®+Kemoterapi Patientinformation på ENGELSKA

Till dig som behandlas med OPDIVO® (nivolumab) i kombination med YERVOY® (ipilimumab) och kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer.

- +

Malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer) OPDIVO®+YERVOY® Patientinformation på ENGELSKA

I denna broschyr får patienten med lungsäckscancer veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

- +

Icke-småcellig lungcancer OPDIVO®+YERVOY®+Kemoterapi Patientinformation på ARABISKA

Till dig som behandlas med OPDIVO® (nivolumab) i kombination med YERVOY® (ipilimumab) och kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer.

- +

Malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer) OPDIVO®+YERVOY® Patientinformation på ARABISKA

I denna broschyr får patienten med lungsäckscancer veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

- +

Icke-småcellig lungcancer OPDIVO®+YERVOY®+Kemoterapi Patientinformation på FINSKA

Till dig som behandlas med OPDIVO® (nivolumab) i kombination med YERVOY® (ipilimumab) och kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer.

- +

Malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer) OPDIVO®+YERVOY® Patientinformation på FINSKA

I denna broschyr får patienten med lungsäckscancer veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

- +