Materialbeställning

Här kan du gratis beställa eller ladda ner material som du har nytta av vid behandling med våra läkemedel OPDIVO och YERVOY

Senaste materialet

Material på andra språk

OPDIVO® - Riskminimeringsinformati
on för hälso- och sjukvårdspersonal - Förskrivarguide

Broschyren innehåller viktig information om hantering av immunrelaterade biverkningar med Opdivo®.

OPDIVO® - Patientkort

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som patienten behöver känna till innan och under behandling med Opdivo. Detta kort ska patienten bära med sig och visa för all sjukvårdspersonal

Riskminimeringsmaterial

OPDIVO® - Riskminimeringsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal - Förskrivarguide

Broschyren innehåller viktig information om hantering av immunrelaterade biverkningar med Opdivo®.

OPDIVO® - Patientkort

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som patienten behöver känna till innan och under behandling med Opdivo. Detta kort ska patienten bära med sig och visa för all sjukvårdspersonal

YERVOY - Riskminimeringsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal - Förskrivarguide

Broschyren innehåller information till sjukvårdspersonal om vilka patienter som kan behandlas, möjliga biverkningar som ska behandlas

YERVOY - Patientbroschyr

Denna broschyr är utformad för att hjälpa patienter att identifiera alla typer av biverkningar som kan uppstå under sin behandling med YERVOY.

YERVOY - Patientkort

Kortet innehåller kortfattad information om behandlingen och hur immunrelaterade biverkningar ska hanteras.

Övriga Material

Patientinformation - Till dig som behandlas med OPDIVO®

I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapporterar alla symtom.

Patientinformation - Till dig som behandlas med OPDIVO® (nivolumab) i kombination med YERVOY (ipilimumab)

I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapporterar alla symtom.

Doseringsguide - OPDIVO® i kombination med YERVOY

Denna broschyr innehåller doseringsanvisningar till hur OPDIVO® skall tas i kombination med YERVOY.

Doseringskort - OPDIVO®

Doskort för hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta korrekt dosering av OPDIVO i monoterapi och OPDIVO i kombination med YERVOY

Material på andra språk

Patientinformation på
ENGELSKA

Till dig som behandlas med OPDIVO® I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

Patientinformation på
FINSKA

Till dig som behandlas med OPDIVO® I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

Patientinformation på
ARABISKA

Till dig som behandlas med OPDIVO® I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.