BMS IO Webinars

Interaktiv föreläsningsserie som syftar till att besvara frågeställningar kring immunonkologisk behandling i klinisk praxis

Utbildningen syftar till att besvara frågeställningar kring immunonkologisk behandling i klinisk praxis. Föreläsarnas kliniska erfarenhet kommer att belysas genom patientfall. Ny data samt nya behandlingsrekommendationer kommer att presenteras och frågor till föreläsarna kan ställas via chat.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med patienter som behandlas med, eller kan vara aktuella för behandling med PD-1-hämmare.

Förhoppningen är att du skall få konkreta råd som kan användas i klinisk praxis.

Bristol-Myers Squibb ser att vi gemensamt måste bygga upp kunskap om immunterapi över specialist-gränserna. Vi som företag bidrar gärna med vår kunskap om nya behandlingsformer. Vi ser också mycket positivt på samverkan med vården när det gäller att optimera användningen av våra läkemedel för att uppnå största möjliga patientnytta.

Kontakta Andrea Kern på
Bristol-Myers Squibb


08 - 704 71 00

Kommande webinars

Information om kommande webinars publiceras inom kort.
Välkommen tillbaka!

Webinars