62-årig kvinna med metastaserat malignt melanom

Adjuvant behandling efter radikalt bortopererat återfall

Våra indikationer

OPDIVO är i dagsläget godkänt för behandling av malingt melanom, lungcancer,
njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud-och halscancer och urotelcellscancer.

Klicka här för att komma till OPDIVO på fass.

OPDIVO på fass.se

KOMMANDE WEBINARS

Senaste Nyheter