Förskrivarguiden

OPDIVO är indicerat för behandling av olika tumörtyper, antingen som monoterapi eller i kombination med YERVOY (ipilimumab}.

25-årig man med metastaserat malignt melanom

Hantering av immunrelaterad hepatit vid kombinationsbehandling med immunterapi

KOMMANDE WEBINARS

Senaste Nyheter