Ihop för hopp.

Onkologisk immunterapi ger hopp en
ny mening och kan förändra utsikten
för
tusentals människor med cancer.
Men det är bara början. Tillsammans
får vi kraft
att förändra ännu mer.

Hopp har fått en ny mening.

När vi lägger ihop våra olikheter blir de
en oväntad styrka. Det är tillsammans
som nya och omvälvande idéer
kan ta form. Läkemedel som används ihop
kan få en helt annan kraft än var och
en för sig självt. Det är så vi
har blivit
en av de ledande inom onkologisk
immunterapi. Hopp får en ny innebörd
och patienter med cancer
kan börja
betrakta sin sjukdom som kronisk. Men
för att fler patienter ska kunna leva
ännu längre, och för att
vi ska kunna
tänka på cancer som en sjukdom som
går att bota, behöver vi fortsätta att
hjälpas åt och tänka
nytt. För det är
först när vi på BMS och ni som jobbar
inom vården börjar samverka som den
verkliga
förändringen sker. Det börjar
här. När vi tänker ihop. För nytt hopp.

Ihop för hopp.

Upptäck mer.

Vill du veta mer om
immunterapi?

Onkologisk immunterapi har inneburit
nya
möjligheter för patienter med
cancer och
skiljer sig från traditionell
cancerbehandling
såsom kemoterapi
och strålbehandling. Vi
har därför
samlat information och kunskap
kring
behandling med våra onkologiska
immunterapier, som kan vara ett stöd i
den
kliniska situationen.

IO Webinars

Interaktiv föreläsningsserie som syftar
till att
besvara frågeställningar kring
immunonkologisk behandling i klinisk
praxis.
Utbildningen vänder sig till dig
som på något
sätt kommer i kontakt
med patienter som
behandlas med,
eller kan vara aktuella för
behandling
med PD-1-hämmare.

Tillsammans kan vi göra
ännu mer.

Vill du lära dig mer eller dela med dig
av dina erfarenheter kring onkologisk
immunterapi?